4 ท่าบริหาร ป้องกันออฟฟิศซินโดรม

ท่าที่ 1 ท่ายืดบริเวณบ่า ถ้าเราอยากยืดบ่าด้านขวา ให้เราใช้มือซ้ายจับศีรษะด้านขวา เอียงไปด้านข้างแล้วกดศีรษะลงเล็กน้อย

ท่าที่ 2 ยืดกล้ามเนื้อคอ ท่านี้จะคล้ายๆ กับท่าแรกแต่จะเพิ่มอีกหนึ่งท่าเข้ามา จากการที่เราเอามือซ้ายจับศีรษะแล้วกดลงอย่างเดียว

ท่าที่ 3 ท่าบริหารกล้ามเนื้อสะบัก  ถ้าจะยืดสะบักด้านขวา ให้พาดแขนขวาผ่านลำตัว แล้วให้มือซ้ายดึงอยู่เหนือข้อศอก

ท่าที่ 3 ท่าบริหารกล้ามเนื้อสะบัก  ถ้าจะยืดสะบักด้านขวา ให้พาดแขนขวาผ่านลำตัว แล้วให้มือซ้ายดึงอยู่เหนือข้อศอก