เกี่ยวกับเรา

ที่เอเดรีย โกลบอล ของเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้งานที่ชอบ

ด้วยทีมของเราที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการจัดหาบุคลากร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง อีกทั้งทีมงานจัดหาบุคคลที่มีคุณภาพของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความเป็นมืออาชีพ ที่จัดหาบุคลากร ทุกระดับตำแหน่ง อีกทั้งงานที่มีประสบการณ์ในโครงการที่มีความรู้เฉพาะด้าน ในอุตสาหกรรมต่างๆ                          จำนวนมากถึง 200 – 300 คน สำหรับโครงการขนาดใหญ่อีกด้วย