JAVA Developer Leader

งานประจำ Adria ใน งานไอที
 • วันที่ประกาศ : 08/26/2020
 • เงินเดือน: 42,000.00 ฿ - 45,000.00 ฿ / รายเดือน
 • ดู 130
Email Job
 • แชร์:

รายละเอียดงาน

 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • เพศ เพศชาย / หญิง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • การศึกษาและสาขาวิชา การพัฒนาซอฟแวร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ภาษา: อังกฤษ , เวียดนาม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ การออกแบบซอฟแวร์
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทั่วไปเช่น Microsoft office , Postman, Redmine

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ออกแบบระบบซอฟแวร์และค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • พัฒนาและออกแบบโปรแกรมตามความต้องการ
 • สามารถแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงซอฟแวร์ให้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถใช้เครื่องมือออกแบบ UML Visual Paradigm , Vsio หรือ เครื่องมือที่คล้ายๆกัน

ทักษะที่ต้องการ

 • มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับฐานข้อมูล RDBMS เช่น PostgreSQL, MySql หรือ Oracle
 • ทักษะการนำเสนอที่ดี
 • คุ้นเคยกับการทำงานเป็นทีม
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารด้วยวาจาและการเขียนที่ดี

ทักษะที่จำเป็น

งานอื่น ๆ ที่คุณอาจชอบ