Marketing Officer

งานประจำ Adria ใน งานการตลาด
 • วันที่ประกาศ : 09/10/2020
 • เงินเดือน: 45,000.00 ฿ - 75,000.00 ฿ / รายเดือน
 • ดู 232
Email Job
 • แชร์:

รายละเอียดงาน

 • ประสบการณ์ทำงาน ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)
 • เพศ เพศชาย / หญิง
 • Toeic 650

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 33 ปี
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและจัดทำรีพอร์ตได้
 • สามารถใช้ Microsoft office (Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความรู้ทางด้าน Digital marketing จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ( เช่น Line,Facebook)
 • หากเคยจัดอีเว้นออกแบบบูธจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการ Create งานสื่อประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆ ทุกๆ ช่องทาง โดยเฉพาะทาง Social Media
 • สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
 • ทำหน้าที่ขยายตลาดและกลุ่มหมายพร้อมพร้อมจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า
 • วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าในด้านต่างๆ
 • จัดทำเอกสารส่งเป็นรายงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ , ค่าเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เบี้ยขยัน , ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสประจำปี 2-3 เดือน

ทักษะที่จำเป็น