บริการของเรา

บริการจัดหางาน และจัดหาบุคลากร

ค้นหา คัดเลือก และสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

สวัสดิการพนักงาน

การจัดการเงินเดือน ประกันสังคม สวัสดิการพนักงาน สวัสดิการสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน

ผลประโยชน์ขององค์กร

กฏหมายแรงงาน, เครือข่ายบุคลากรมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศ, โอกาสในการทำงานและคำแนะนำด้านอาชีพ

พันธมิตรด้านทรัพยากรมนุษย์

ใบอนุญาตทำงาน (VISA Work Permit) การจัดการทัพยากรมนุษย์, การตรวจเช็คประวัติหรือโปรไฟล์พนักงาน และบริการอื่นๆ

การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการฝึกอบรม

การพัฒนาทักษะ และการฝึกอบรมการพัฒนาการ และ รับรองการอบรม